Κοινός Τόπος

Ελευθεριακό Δίκτυο Αντίστασης στη Βιοτεχνολογία και την Τεχνοεπιστήμη της Κυριαρχίας

Μέσα από μια διαδικασία συναντήσεων, συζητήσεων και κοινών δράσεων των ομάδων: Μαύρο Πιπέρι, Μαύρο Ρόδο, Παιδιά του Σωλήνα, Αυτόνομο Στέκι, Αυτόνομες Παρεμβάσεις, Σπόρος, ατόμων από τις Εκδόσεις των Ξένων και συντρόφων/ισσών από διάφορες συλλογικότητες που ξεκίνησαν από το 2006, συγκροτήθηκε στην πανελλαδική συνάντηση που έγινε στα Xανιά στην κατάληψη Rosa Nera (Μαύρο Ρόδο) στις 21 και 22 Ιουνίου 2008 ο Κοινός Τόπος, ένα Ελευθεριακό Δίκτυο Αντίστασης στη Βιοτεχνολογία και την Τεχνοεπιστήμη της Κυριαρχίας.

Η δικτύωση ασχολείται κυρίως με τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή/επιβολή της βιοτεχνολογίας αλλά και γενικότερα της τεχνοεπιστήμης στην κοινωνία. Στόχος μας είναι μια γενικότερη πολιτική στάση για την ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεων κυριαρχίας και εκμετάλλευσης και κάθε εξουσιαστικού κοινωνικού σχηματισμού.

Στο φάσμα της κυρίαρχης ιδεολογίας, η βιοτεχνολογία μέσα από ένα σύμπλεγμα εταιρειών, ερευνητικών κέντρων, στρατών και κυβερνήσεων και με διάφορες μεταμφιέσεις (π.χ. σήμερα ως “συνθετική βιολογία” ή ως μέρος της νανοτεχνολογίας) έρχεται ως νέα θρησκεία να διαχειριστεί τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη ελπίδα, αποσκοπώντας στον ολοκληρωτικό έλεγχο της ζωής και στη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Η κριτική μας σε αυτήν τη νέα ιδεολογία, σε αυτήν τη νέα σχέση κυριαρχίας και εκμετάλλευσης δεν περιορίζεται σε θέματα βιοηθικής, αλλά αποτελεί πτυχή μιας συνολικότερης κριτικής και αντιπαράθεσης με το σύστημα εκμετάλλευσης και κυριαρχίας.

Η προσπάθεια για τη συγκρότηση μιας δικτύωσης ενάντια στην τεχνοεπιστήμη της κυριαρχίας, που εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει από συλλογικότητες και συντρόφους/ισσες του ελευθεριακού – αντικαπιταλιστικού κινήματος, παραμένει μια ανοικτή διαδικασία, που όμως δεν μπορεί να ξεκινάει κάθε φορά από την αρχή, χωρίς να παίρνει υπ’ όψιν της τα όσα ήδη έχουν κατακτηθεί ως κοινός τόπος στην διάρκεια αυτής της διαδρομής.

Πρόκειται για μια δικτύωση στην οποία συμμετέχουν συλλογικότητες με αυτοοργανωμένο αντιιεραρχικό χαρακτήρα καθώς και μεμονωμένοι/ες σύντροφοι/ισσες που διαπνέονται από αυτά τα χαρακτηριστικά. Η συμμετοχή των συλλογικοτήτων και των μεμονωμένων συντρόφων/ισσών γίνεται επί ίσοις όροις, χωρίς οι συλλογικότητες να διεκδικούν έναν ηγεμονικό ρόλο απέναντι στα άτομα. Είναι στόχος του Κοινού Τόπου να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να μπορούν να εκφραστούν, να δράσουν και να πάρουν πρωτοβουλίες και τα άτομα. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κόμματα, θεσμοί και κρατικοί ή ημικρατικοί οργανισμοί ανεξάρτητα από την εγγύτητα στις θεματικές ή την “μαχητικότητά” τους ενάντια στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κλπ.

Ο Κοινός Τόπος πέρα από τον αντισυστημικό του χαρακτήρα προσπαθεί να διαχύσει τον λόγο και την κριτική του αδιαμεσολάβητα και χωρίς σχέσεις εξάρτησης από τα αγοραία ΜΜΕ.

Το δίκτυο λειτουργεί με συνελεύσεις οι οποίες βασίζονται στον συνθετικό τρόπο λήψης των αποφάσεων και στο σεβασμό στις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις αναπτύσσονται εντός τους. Οι συνελεύσεις έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και γίνονται το λιγότερο 3 φορές το χρόνο. Έχουν οριζόντια δομή και οι αποφάσεις παίρνονται σε αυτές. Οι συλλογικότητες που συμμετέχουν διατηρούν την πλήρη αυτονομία τους. Ωστόσο, ως μέλη του Κοινού Τόπου, πρέπει να σέβονται τις κοινές αποφάσεις και δεσμεύσεις που (ανα)λαμβάνονται μέσα στις διαδικασίες του, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με την δημοσιοποίηση των απόψεων και των δράσεών του. Οι ομάδες δεν μπορούν να υπογράφουν δράσεις, κείμενα και αφίσες με το όνομα του Κοινού Τόπου παρά μόνο αν έχουν προκύψει μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του.

Προς την κατεύθυνση πραγματοποίησης των στόχων του Κοινού Τόπου έχουμε αποφασίσει ότι:

  • Στόχος μας είναι να ανοίξει ο διάλογος γύρω από τα ζητήματα της βιοτεχνολογίας. Να επικοινωνήσουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας (μέσα από εκδηλώσεις, αντισυνέδρια κλπ.) και να ακούσουμε άλλες.
  • Επιδιώκουμε τη διάχυση της αντιπληροφόρησης στα θέματα της Βιοτεχνολογίας και της Τεχνοεπιστήμης όπως και την ενημέρωση για τις κοινωνικές αντιστάσεις που αναπτύσσονται τοπικά και παγκόσμια ενάντια στην επέκταση της κυριαρχίας μέσω των εφαρμογών της βιοτεχνολογίας.
  • Επιδιώκουμε να ξαναθέσουμε το αγροτικό ζήτημα (σχέσεις πόλης – υπαίθρου, πώς διαχειριζόμαστε τη γη, τι παράγεται, πώς παράγεται και από ποιον, πώς διακινούνται τα αγαθά και από ποιους) στην κατεύθυνση της αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης.
  • Θεωρούμε σημαντική την παρέμβαση μέσα στα πανεπιστήμια, εκεί δηλαδή όπου η προπαγάνδα των κυριάρχων προσπαθεί αφενός να νομιμοποιήσει τα σχέδιά της στους μελλοντικούς επιστήμονες και ερευνητές, και αφετέρου να κατευθύνει την παραγωγή γνώσης σύμφωνα με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων του βιοτεχνολογικού τομέα.
  • Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη θεωρητική και έμπρακτη εναντίωση στο λόμπι της βιοτεχνολογίας και τους μηχανισμούς με τους οποίους κάθε φορά εκφράζεται. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζουμε σήμερα στο πρόσωπο της Bionova τον κύριο μέχρι στιγμής εκπρόσωπο του λόμπι της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα.
  • Τέλος, προσπαθούμε να επεξεργαστούμε αντιπροτάσεις ώστε η αντίστασή μας στη βιοτεχνολογία να μην περιορίζεται μόνο στην κριτική, αλλά να δημιουργεί γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη θέσεων και πρακτικών που να μας επιτρέπουν να υπάρχουμε με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που προσπαθούν να μας επιβάλουν.

Για την επικοινωνία με τον Κοινό Τόπο (όχι με μεγάλα αρχεία) μπορείτε να στείλετε email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στη λίστα μας koinostopos@lists.riseup.net