Παρατηρητήριο Βιοτεχνολογίας

Το BiotechWatch.gr αποτελεί μια προσπάθεια αντίβαρης πληροφόρησης και κριτικής για θέματα Βιοτεχνολογίας και Γενετικής Μηχανικής όπως αυτές εφαρμοζονται μεταξύ άλλων στην Γεωργία, τα Τρόφιμα και την Φαρμακευτική, εντός του πλαισίου των σύγχρονων Τεχνοεπιστημών..

Στην βιομηχανική χρήση των παραπάνω τεχνολογιών αναγνωρίζεται ήδη μια εξελιγμένη και καλά προπαγανδισμένη προσπάθεια εμπορευματοποίησης και ολοκληρωτικού ελέγχου των ίδιων των διαδικασιών της ζωής προς χάριν μεγιστοποίησης τους κέρδους και πολιτικής κυριαρχίας.

Σκοπός του BiotechWatch.gr είναι να λειτουργήσει κι ως ένα είδος Παρατηρητηρίου Βιοτεχνολογίας για το Ελλαδικό χώρο εντοπίζοντας και καταδείχνοντας την δράση και τον προπαγανδιστικό λόγο των Βιοτεχνολογικών Μηχανισμών σε Εταιρειακό, Ακαδημαϊκό και Πολιτικό επίπεδο.

http://www.biotechwatch.gr/

ελευθεριακό δίκτυο αντίστασης στη βιοτεχνολογία και την τεχνοεπιστήμη της κυριαρχίας