Βιοτεχνολογία και γεωργία

Ο πρόδρομος: «Πράσινη Επανάσταση» – Εκβιομηχάνιση της γεωργίας

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 εμφανίστηκε και προωθήθηκε από τους διάφορους υπερεθνικούς οργανισμούς, Διεθνή Τράπεζα, ΔΝΤ, ΟΗΕ, η πολιτική της «πράσινης επανάστασης» σαν μια προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας και της πείνας ιδιαίτερα στο λεγόμενο τρίτο κόσμο. Αφορούσε την εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως τη χρήση βελτιωμένων σπόρων και ποικιλιών, τη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, την εκτεταμένη εκμηχάνιση και τα μεγάλα αρδευτικά έργα. Continue reading Βιοτεχνολογία και γεωργία